• Lyssna.

  • SOMMAR I CITY: 20180721

Download

Amandus och Alve har spelat in ett kulturkritiskt avsnitt där både tankar och känslor virvlar fritt för de unga tu. Amandus har läst en essä av Jonathan Franzen som argumenterar för den litterära motståndsrörelsen i mediesamhället. Alve tar upp genren biografiska böcker och funderar över gränsen mellan sanning och fiktion i samtiden. En längre diskussion nedklippt till kortare hopp i samtalet. God lyssning!

Jingel: Mikael Aguilar och Jakob Erlandson
Ljudmix: Jakob Erlandson
Programbild: Cornelia Bech