• Lyssna.

  • ORD.: 20170610

Download

Med Adam Olofson som gäst läser ORD. denna gång två koreanska böcker och bägge handlar om djur. Det rör sig om Hönan som drömde om att flyga och The salmon who dared to leap higher – helt klart ekolitteratur.  I detta avsnittet av ORD. diskuterar vi allt från antropomorfisering till den asiatiska litteraturen på en svensk bokmarknad. Med hjälp av korea-kännaren Adam försöker vi också reda ut huruvida vi kan förstå böckerna bättre om vi får lite korea-kunskap.