• Lyssna.

  • Radio AF i Almedalen: 20160706

Download

Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör at Universitets- och högskolerådet blev under almedalsveckan intervjuad av Julia Syrén och Carl-Adam Kjellström i ett samtal om utlandsstudier.

Kommer läget förändras i och med Brexit, och i sådana fall hur? Varför är andelen utlandsstudier för svenska studenter lägre än EU:s mål på 20%?