• Lyssna.

  • Radio AF i Almedalen: 20160706

Download

Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör at Universitets- och högskolerådet blev under almedalsveckan intervjuad av Julia Syrén och Carl-Adam Kjellström i ett samtal om utlandsstudier.

Kommer läget förändras i och med Brexit, och i sådana fall hur? Varför är andelen utlandsstudier för svenska studenter lägre än EU:s mål på 20%?

Leave a Reply

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>