• Lyssna.

  • Nordisk Nutid: 20171025

Download

Nordisk Nutid – En föreläsningsserie om Nordens kulturproblem. Vilka kulturella motsättningar och problem finns i de nordiska länderna? Det är frågor vi ställt sex föreläsare med olika professionell bakgrund från de nordiska länderna. Den 25 oktober 2017 höll Philip Teir sitt föredrag “Korvkiosker och trånga rum – minoritetslitteratur i en global värld” på AF-borgen i Lund. Philip Teir är en finlandssvensk författare och journalist. Han är tidigare kulturchef för den finlandssvenska dagstidningen Hufvudstadsbladet och är en av de starkaste finlandssvenska stämmorna i den finska kultur- och samhällsdebatten.

Föreläsningen är på svenska.

Grunden till denna föreläsningsserie lades 1937 då Akademiska Föreningen och Studenterforeningen tillsammans arrangerade två kvällar med fyra talare under titeln Nordiske Kulturproblemer. Föreläsningarna sändes via radio och gavs sedan ut i bokform. Nu, åttio år senare, återskapas denna föreläsningsserie med förhoppningen om att kunna sätta ljus på de nordiska kulturproblem som är aktuella idag. Nordisk Nutid gjordes möjlig genom stöd från Politiken-fonden, Oticon fonden, Breböl-fonden, Tuborg-fonden och SL fonden.