Skånetrafiken satsar 1,8 miljarder kronor på nya Pågatåg. De 69 tågen som är i rullning idag ska successivt bli 99 stycken, under de närmsta åren.

De första 11 tågen levereras redan under de närmsta månaderna.

Skånetrafiken hoppas att satsningen ska resultera i färre förseningar. De nya tågen ska användas genom att utöka antalet vagnar per avgång under rusningstrafiken. Dagens två vagnar ska bli tre, vilket är en utökning på 234 sittplatser per avgång.

I och med att antalet dörrar också blir fler beräknar Skånetrafiken att man ska kunna vinna 30 sekunder per stopp, då på- och avstigning kan göras fortare. På en resa mellan Malmö och Helsingborg, som har 11 stopp, betyder detta att 5 minuter kan sparas in. Resan kommer dock inte gå snabbare för pendlare. Istället för att ändra tidtabellen kommer den insparade tiden användas som en buffert för att förhindra förseningar.

Skånetrafiken gör satsningen för att möta det ökade antalet resenärer. Under förra året ökade resandet med 14 procent.