Lunds kommun har öppnat upp för Lundabor att föreslå namnet på två nya stadsdelar. En av dem är ett område omkring Öresundsvägen. Här är några av de bästa namnförslagen hittills.

SoKo

Motivering: South of Kobjer, “SoKo”. En flört med Manhattans SoHo och Stockholms Sofo.

Örestad

Motivering: För att orsaka förvirring.

Blöslöv

Motivering: Går ihop med omkringliggande kommuner och städer medändelsen -löv. Sen tänkte jag på blås- som i vind -men tycker de vore roligt med en twist.

Stadsdelen Stadsdelen

Motivering: EN fortsättning på LTH-områdets namngivningstradition med sjön sjön och telefonkiosken telefonkiosken.

Tetravången

Motivering: Anknytning till Tetra pak.

Pilavall

Motivering: Kan även stavas Pilaval eller π-Laval. Knyter an till områdets historia.

Alfa-staden

Motivering: Alfa Laval startade här sin värmeväxlartillverkning i första hälften av 1900-talet.

Mandus Örarbäck